ท๊อฟฟี่กล้วยกวน 600 กรัม

฿100.00

Description

กล้วยกวนกะทิ

เลือกใช้กล้วยที่มีความสุกงอมไม่ช้ำมากจนเกินไปเพราะจะทำให้กล้วยมีรสชาติหวาน หอมและ กล้วยหอมยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย มีวิตามินซีสูง และยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือด และกล้วยหอมยังเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านหนองกาอีกด้วย กลุ่มแม่บ้านหนองกาจึงนำกล้วยหอมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยหอมกวน

 กล้วยคาดาบา

ลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมมีสีเขียว มีนวลที่ลำต้น ลักษณะต้นอ่อนลำต้นสีเขียว มีนวล ไม่มีปื้นที่ลำต้น ใบ ก้านใบเปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบที่ก้านใบสีเขียวขอบดำ ลักษณะใบกว้างโค้งลง โคนใบมน ตำแหน่งโคนทั้งสองข้างเท่ากัน ปลี หรือดอก ก้านช่อดอกไม่มีขน ลักษณะของใบประดับกว้าง ปลายใบประดับมน ม้วนงอขึ้น การเรียงของประดับเหลื่อมซ้อนกันชัดเจน ใบประดับด้านนอกสีน้ำตาลแดง ปลายปลีมีสีเหลือง ลักษณะทรงเครือและปลายก้านช่อดอกโค้งลง ดอกมีก้านดอกยาวผลขนาดผลสั้นป้อม ผลมีเหลี่ยม ปลายผลไม่มีจุก

ชุมชนของอำเภอปราณบุรี

ชุมชนโดยรวมในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะดินของจังหวัดที่เหมาะสมกับการทำไร่ ได้แก่ สับปะรด กล้วย เป็นต้น นิยมปลูกกันเป็นส่วนมาก คนในชุมชนมักทำอาชีพเกษตรกร อาชีพรองลงมาจากการทำเกษตรกรคือการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการประกอบอาชีพเกษตรกรอื่นๆ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ท๊อฟฟี่กล้วยกวน 600 กรัม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *