กล้วยหอมกวน ขนาด 400 กรัม

฿70.00

Description

กล้วยหอมกวนกะทิ

เลือกใช้กล้วยที่มีความสุกงอมไม่ช้ำมากจนเกินไปเพราะจะทำให้กล้วยมีรสชาติหวาน หอมและ กล้วยหอมยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย มีวิตามินซีสูง และยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือด และกล้วยหอมยังเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านหนองกาอีกด้วย กลุ่มแม่บ้านหนองกาจึงนำกล้วยหอมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยหอมกวน

คุณค่าของต้นกล้วย

ต้นกล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันไว้ที่บ้าน เนื่องจากต้นกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและยังเป็นไม้มงคลอีกด้วย ต้นกล้วยมีประโยชน์มากมายมีทั้ง ลำต้น ใบ หัวปลี ผล ฯลฯ ลำต้นสามารถนำมาทำเป็นเส้นใย อาหารสัตว์ เชือก ฯลฯ ส่วนใบตองชาวบ้านส่วนมากจะนำมาทำเป็นที่รอง ห่อหรือใส่อาหาร และนำมาทำกระทงในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เป็นต้น หัวปลีก็สามารถนำมาทำเป็นอาหาร เช่น ทอดมันหัวปลี แกงกะทิหัวปลี เป็นต้น ส่วนผลของกล้วยสามารถนำมาทำเป็นอาหารหรือขนมได้หลากหลาย เช่น แกงกล้วยปลากราย ขนมกล้วย กล้วยทอด กล้วยตาก กล้วยอบฯลฯ

ชุมชนของอำเภอปราณบุรี

ชุมชนโดยรวมในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะดินของจังหวัดที่เหมาะสมกับการทำไร่ ได้แก่ สับปะรด กล้วย เป็นต้น นิยมปลูกกันเป็นส่วนมาก คนในชุมชนมักทำอาชีพเกษตรกร อาชีพรองลงมาจากการทำเกษตรกรคือการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการประกอบอาชีพเกษตรกรอื่นๆ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กล้วยหอมกวน ขนาด 400 กรัม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *