ขนุนกวน ขนาด 200 กรัม

ขนุนกวนรสดั้งเดิม

ขนุนขนุนกวนรสดั้งเดิม เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนบ้านหนองกา ที่เก็บมาจากสวนของเกษตรกรในชุมชนจะมีรสชาติหอมหวาน กรมกร่อมและไม่มีสารเคมี แน่นอน ขนุนเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมปลูกเอาไว้ตามบ้าน ด้วยความเชื่อว่าจะช่วยหนุนบารมี เงินทอง ให้มากยิ่งๆ ขนุนเป็นผลไม้ที่มีเนื้อหวานหอม แต่สาหรับบางคนอาจรู้สึกว่าไม่ชอบกลิ่นของขนุน เลยไม่ค่อยชอบกินหรือไม่กินเลย หากเรามองเห็นในสับปะคุนองขนุนจะพบว่า ขนุนมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคได้อย่างดีเลย

ลักษณะของลูกขนุน

ผลขนุน หรือ ลูกขนุน ลักษณะภายนอกจะคล้าย ๆ จำปาดะ (ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกัน) โดยลักษณะของลูกขนุน ในผลดิบเปลือกมีสีขาว หนามทู่ ถ้ากรีดจะมียางเหนียว ถ้าแก่เปลือกจะมีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองและหนามจะป้านขึ้นด้วย ภายในผลของขนุนจะมีซังขนุนหุ้มยวงสีเหลืองไว้ เมล็ดจะอยู่ในยวง โดยดอกขนุนจะออกดอกปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงธันวาคม-มกราคม

ชุมชนในอำเภอปราณบุรี

สภาพชุมชนโดยรวมในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะดินของจังหวัดที่เหมาะสมกับการทำไร่โดยเฉพาะพืชไร่ ได้แก่ สับปะรด กล้วย เป็นต้น นิยมปลูกกันมาก ส่วนใหญ่คนในชุมชนทำอาชีพเกษตรกร อาชีพรองลงมาจากการทำเกษตรกรคือการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรอื่นๆและชุมชนบ้านหนองกานั้นมีลักษณะดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านหนองกา เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*