กล้วยหอมทองกวน ขนาด 200 กรัม

กล้วยหอมกวน,ขนมกล้วยหอมกวน,ผลิตภัณฑ์บ้านหนองกาปราณบุรี ,กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกา ,ชุมชน OTOP บ้านหนองกา
banana2

กล้วยหอมกวนกะทิ

กล้วยกวนทำจากกล้วยหอมที่มาจากจากบริษัทโดน เป็นกล้วยหอมปลอดสารพิษ ไม่มีสารเคมี ปลูกแบบโตเองตามธรรมชาติ  คัดเลือกกล้วยโดยใช้กล้วยหอมสุกกำลังพอดี ใช้มะพร้าวจากสวนของตัวเองนำมาทำกะทิ โดยคั้นเองเพื่อความมันของกะทิที่จะใช้ในการทำกล้วยกวน กล้วยกวนกะทิจึงมีความหอมหวานมันอร่อย และใช้การเคี่ยวด้วยไฟในประมานที่พอดี กล้วยกวนจึงมีความนิ่มไม่เหนียว และสีของเนื้อกล้วยไม่ดำจนเกินไป

แบะแซ ทํามาจากอะไร

แบะแซ คือ กลูโคสไซรัสที่โรงงานจะนำแป้งมันสำปะหลังมาต้มจากนั้น หมักด้วยเอนไซม์ที่สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เมื่อหมักได้ที่จะนำไปผ่านกระบวนการกรองทำความสะอาด แล้วก็เคี่ยวให้ได้ความหนืดความเหนียวตามต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อช่วยทำให้น้ำตาลรัดตัวเร็วขึ้น แก้ปัญหาน้ำตาลตกผลึก หรือเป็นทราย แบะแซมีหลายคุณภาพด้วยกัน

ชุมชนในอำเภอปราณบุรี

สภาพชุมชนโดยรวมในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะดินของจังหวัดที่เหมาะสมกับการทำไร่โดยเฉพาะพืชไร่ ได้แก่ สับปะรด กล้วย เป็นต้น นิยมปลูกกันมาก ส่วนใหญ่คนในชุมชนทำอาชีพเกษตรกร อาชีพรองลงมาจากการทำเกษตรกรคือการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรอื่นๆและชุมชนบ้านหนองกานั้นมีลักษณะดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านหนองกา เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*